Bent u al eigen risicodrager voor de WGA? Dat kan u op lange termijn veel besparing opleveren, voor u wordt het risico van een loonsanctie door het UWV afgeschaft!

Bent u al eigen risicodrager voor de WGA?

2e spoor re-integratie wordt vaak ingezet om loonsanctie te vermijden

Tweede spoor re-integratie, waarbij buiten de eigen onderneming actief naar re-integratie wordt gekeken, wordt vaak slechts voor de vorm ingezet, enkel alleen om een mogelijke loonsanctie van het UWV te voorkomen.

Eigen risicodragers voor de WGA zijn, samen met hun verzekeraar, al in de eerste 2 jaar heel actief alle mogelijkheden van re-integratie zo goed mogelijk te benutten.
Verzekeraars hebben tevens 12 jaar lang een financiële prikkel om te investeren in re-integratie, immers zo lang zijn ze anders financieel verantwoordelijk voor de arbeidsongeschikte werknemer.

Toch konden ook de werkgevers die al eigen risicodrager zijn, indien ze in de ogen van het soms ondoorgrondelijke UWV, niet alle stappen in het re-integratieproces volgens het boekje gevolgd hadden, in het 3e ziektejaar een loonsanctie opgelegd krijgen.
Gedurende enkele maanden tot een jaar werden ze dan veroordeeld tot het doorbetalen van het loon, wat echter niet meer te verhalen was op de verzuimverzekering.

WGA eigen risicodrager hebben straks geen kans meer op een loonsanctie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de conclusie getrokken, dat het ongewenst is, dat werknemers en verzekeraars die eigen risicodrager zijn en voldoende aan re-integratie hebben gedaan, alsnog een loonsanctie krijgen opgelegd.

Hij wil de mogelijkheid tot een loonsanctie voor hen gaan afschaffen.
Werkgevers die publiekelijk via het UWV verzekerd blijven, houden wel de kans op een loonsanctie door het UWV. Wel hebben zij de mogelijkheid na 1 jaar ziekte het verloop van het traject te laten evalueren bij het UWV en een verder traject af te spreken.

Een belangrijke wetswijziging, die de keuze om al dan niet eigen risicodrager te worden, snel anders kan laten worden.

Voor kleine en middelgrote werkgevers nu ook vaak lonend eigen risicodrager te worden

De premies voor het WGA-risico liggen in de meeste gevallen bij verzekeraars iets hoger dan bij het UWV. Dit was voor veel bedrijven de reden te blijven bij het UWV of om het eigen risicodragerschap te beëindigen.

Indien deze wellicht iets hogere premie als gevolg heeft dat er nooit meer een loonsanctie kan worden opgelegd, maakt dat de verzuimrisico’s veel beter calculeerbaar en op langere termijn toch goedkoper, indien alsnog voor het eigen risicodragerschap wordt gekozen.

Eigen risicodragerschap WGA net beëindigd ?

Veel bedrijven zijn zojuist per 1 januari 2017 teruggekeerd naar het UWV. Zij zullen nu toch eerst 3 jaren bij het UWV moeten blijven.

Was u echter voor 1 juli 2016 al publiek voor de WGA verzekerd bij het UWV, dan heeft u wel het recht in 2017 over te stappen naar een verzekeraar en zo eigen risicodrager te worden voor de WGA en die vervelende loonsanctie kwijt te raken.
Komt u er zelf niet uit? Vraag dan een specialist om samen met u naar de totale verzuimsituatie binnen uw onderneming te kijken. Zo weet u zeker dat u nu de juiste keuze maakt en straks wellicht geen loonsancties meer kunt krijgen.

Martin Zigterman
Pensioen- en inkomenconsultant
FinancieelCollectief BV


Dit artikel delen via: