Met een vaststellingsovereenkomst neem ik toch goed afscheid van mijn medewerker…..? Voorwaardelijke pensioenrechten vervallen vaak bij ontbreken dienstverband

Met een vaststellingsovereenkomst neem ik toch goed afscheid van mijn medewerker…..?

De vaststellingsovereenkomst, basis voor afspraken

Soms is het noodzakelijk het dienstverband te beëindigen en bestaan hier zowel vanuit werkgever als werknemer geen twijfels over. Om een dure ontslagprocedure te vermijden wordt vaak een vaststellingsovereenkomst opgesteld, waarin volledig en duidelijk alle gemaakte afspraken over de beëindiging van het dienstverband worden vastgelegd.
Vaak wordt hier qua einddatum afgeweken van de wettelijke opzegtermijn en wordt het resterende fictieve salaris tot deze wettelijke opzegdatum in 1x uitbetaald.

Er is echter pas recht op een WW-uitkering van het UWV, nadat de wettelijke opzegdatum geweest is. Qua inkomen geen probleem, in de vaststellingsovereenkomst is hier immers rekening mee gehouden.
Of dit voor het inkomen later ook zo verstandig is, valt nog te bezien.

Voorwaardelijke pensioenrechten vervallen vaak bij onderbreking dienstverband

Veel werknemers hebben voorwaardelijke pensioenrechten opgebouwd. Dit zijn meestal compensatierechten, ontstaan toen rond 2006 het prepensioen kwam te vervallen. Deze voorwaardelijke pensioenrechten ontvangen zij alleen indien ze tot een bepaalde datum, meestal de pensioendatum, pensioen blijven opbouwen bij het betreffende pensioenfonds. Met andere woorden: ze vervallen als je je pensioenopbouw, als het maar kortstondig, onderbreekt.

In de WW kun je kiezen voor vrijwillige voortzetting van je pensioenopbouw, met vaak ook de keuze de reguliere pensioenopbouw voort te zetten en / of de voorwaardelijke rechten te behouden.
Logischerwijs kiezen de meeste WW-gerechtigden hiervoor.
Maar om de voorwaardelijke rechten te behouden dienen ontslagdatum en datum van vrijwillige voortzetting meestal naadloos op elkaar aan te sluiten.

Overigens kan elke onderbreking van het betalen van pensioenpremie funest zijn voor de voorwaardelijke pensioenrechten, ook goed om rekening me ete houden indien een medewerker bijvoorbeeld als zzp-er verder wil gaan.

Vroegtijdige inventarisatie van voorwaardelijke pensioenrechten voorkomt een financiële teleurstelling op pensioendatum

Voorwaardelijke pensioenrechten bedragen vaak letterlijk duizenden euro’s pensioen per jaar levenslang, jaar in jaar uit. Veel van de bekende grote pensioenfondsen zoals ABP, BPF Bouw, Pensioenfonds Vervoer en Pensioenfonds Metaal en Techniek kennen voorwaardelijke pensioenrechten. Deze gelden voor grote groepen deelnemers.

Mocht u overwegen afscheid te nemen van een medewerker, bekijk dan goed welke gevolgen dit kan hebben voor de voorwaardelijke pensioenrechten. En pas indien nodig de datum van het ontslag in de vaststellingsovereenkomst aan, zodat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan qua opzegtermijn en direct aansluitend een WW-uitkering kan worden verstrekt.
Anders kunnen de bepalingen in de vaststellingsovereenkomst resulteren in een flinke financiële tegenvaller op het moment dat de medewerker echt wilt stoppen met werken.

Reken de financiële gevolgen voor de toekomst door

Bij het goed begeleiden van uw medewerker bij ontslag middels een vaststellingsovereenkomst is het essentieel om ook naar de consequenties voor het pensioen te kijken.
Want ook na een WW-periode kan het verstandig zijn bepaalde pensioenbedragen vrijwillig door te betalen.

Komt u er zelf niet uit? Vraag dan een specialist om samen met de medewerker naar de totale pensioensituatie te kijken.

Zo weet u zeker dat een ontslag nu ook op lange termijn geen ongewenste en onnodige financiële gevolgen heeft.

Ronald Stolk
Pensioenconsultant
FinancieelCollectief BV


Dit artikel delen via: