Pensioen 123: het ei van Columbus? De pro-actieve rol van de werkgever in pensioenvoorlichting

Pensioen 123: het ei van Columbus?

Jan gaat trouwen. Of juist scheiden. Wordt arbeidsongeschikt. Verandert van baan.
Vertelt u hem even wat de gevolgen zijn voor z’n pensioen?

123 en hop... u heeft er een flinke taak bij

Met de nieuwe communicatiestrategie Pensioen 123 hopen overheid, pensioenfondsen en verzekeraars het pensioenbewustzijn in Nederland eindelijk eens te vergroten. Want dat het daar droevig mee gesteld is, is al jaren duidelijk.

Bij verschillende life-events moet pensioen onder de aandacht gebracht worden, zo wordt gesteld. Denk aan verandering van baan, trouwen of samenwonen, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. Prima, ware het niet dat u als werkgever wordt afgerekend op uw pro-activiteit.

Uw wettelijke verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid

Als werkgever krijgt u een heel belangrijke rol in Pensioen 123. De invulling van uw wettelijke zorgplicht bij pensioen wordt duidelijk gespecificeerd: u bent er medeverantwoordelijk en aansprakelijk (!) voor dat de werknemer bij alle ‘life-events’ duidelijke en voor hem of haar persoonlijk correcte informatie krijgt.

In veel gevallen zijn werkgevers zelf niet deskundig genoeg. Ze zullen dus moeten terugvallen op het pensioenfonds of op de verzekeraar. Uit onderzoek blijkt echter, dat ook zij niet altijd alles op orde hebben. Bijna de helft van alle Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s) die de werknemers jaarlijks krijgen, bevatten fouten. Op basis van deze mogelijk foutieve informatie worden wel essentiële, niet meer terug te draaien beslissingen genomen door uw medewerkers. Denk aan al dan niet pensioendeling en conversie toepassen bij echtscheiding, de hoogte van deze te verdelen bedragen, en de vraag of het verstandig is een aanvullende ANW-hiaatdekking af te sluiten bij overlijden.

Bovendien: als het om life-events gaat, dan zijn naast de pensioenregeling via de werkgever, andere (al dan niet financiële) zaken minstens zo belangrijk.

Praktijkcasus: bent u aansprakelijk als u verzuimt actief te informeren?

Stel: werknemer komt bij u in dienst. Hij en zijn partner werken beiden. Ze hebben net een eigen woning gekocht. Het huis is voor de helft vrij van hypotheek, mocht één van beiden komen te overlijden. Op basis van de schriftelijke informatie van u en uw pensioenfonds, zal de werkgever uit zichzelf niet snel een ANW-hiaatverzekering afsluiten. Terwijl het er wel een goed moment voor is, want bij het aangaan van een dienstverband of relatie kan je de verzekering zonder gezondheidswaarborgen afsluiten.

Na een aantal jaren komen er kinderen en gaat de partner fors minder werken. Het gezin wordt afhankelijk van het inkomen van de man. De kinderen worden groter en de man krijgt wat gezondheidsproblemen, valt langdurig uit en dreigt arbeidsongeschikt te worden. Ook een belangrijk life event waar ook weer over de consequenties voor het pensioen gepraat moet worden. Echter, de nu belangrijke ANW-hiaatverzekering kan niet meer worden afgesloten zonder gezondheidswaarborgen.

De hamvraag is nu: bent u als werkgever aansprakelijk vanuit uw zorgplicht? U heeft de werknemer tenslotte bij indiensttreding niet actief gewezen op de mogelijke consequenties van het niet afsluiten van een ANW-hiaatverzekering. Jurisprudentie, uitspraken van rechters, zal gaan uitwijzen of ook op dit gebied de aansprakelijkheid steeds meer richting werkgever gaat opschuiven. Maar moet het echt zover komen? Natuurlijk niet. U kunt uw pro-actieve rol ook oppakken door Pensioen 123 te koppelen aan persoonlijke pensioenplanning voor uw medewerkers.

Persoonlijke pensioenplanning en goed werkgeverschap

Stel dat u bij elk life-event een ervaren pensioenadviseur op kantoor laat komen. Deze kijkt samen met de werknemer kort naar zijn persoonlijke pensioensituatie. Vervolgens combineert hij dit met het totale financiële plaatje van de medewerker, en met diens toekomstplannen en wensen. Dan heeft u aan al uw verplichtingen voldaan en is de werknemer duidelijk, volledig en omtrent de persoonlijke situatie geïnformeerd. Dat kost wat, natuurlijk, maar u laat wel zien dat u een goed werkgever bent. Daarmee brengt u het aansprakelijkheidsrisico uit Pensioen 123 tot nul terug. Op termijn is dit dus een zeer verantwoorde investering.

Ronald Stolk
Pensioenconsultant
FinancieelCollectief BV


Dit artikel delen via: