WGA versus Flex: wat kiest u? De voor- en nadelen van eigenrisicodragerschap

WGA versus Flex: wat kiest u?

Wordt uw bedrijf beter van de Wet verbetering hybride markt WGA?

Op 22 maart 2016 nam de Tweede Kamer de Wet verbetering hybride markt WGA aan. U moet dus aan de slag, werkgever! Laat u het WGA-risico van uw medewerkers met een tijdelijk contract bij het UWV? Of gaat u dit risico onderbrengen bij een verzekeraar en eigenrisicodrager worden? Als u er nog niet uit bent, lees dan vooral verder.

Om als werkgever de juiste keuze te kunnen maken is het belangrijk enig inzicht te hebben in hoe UWV en verzekeraars omgaan met uw langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Welke consequenties hebben de verschillende keuzemogelijkheden voor u?

Zo wordt de WGA-premie bepaald

Het UWV onderscheidt drie categorieën werkgevers:

  • Kleine werkgevers, met een loonsom in 2019 tot € 319.000,
  • Middelgrote werkgevers, met een loonsom tussen de € 319.000 en € 3.190.000, en
  • Grote werkgevers, met een loonsom vanaf € 3.190.000.

Kleine werkgevers betalen een WGA-premie die puur en alleen is gebaseerd op de historische WGA-instroom in de betreffende sector. Eigen instroom wordt niet doorbelast. Voor bedrijven in sectoren met veel instroom in de WGA wordt dus een hogere premie gerekend dan voor bedrijven in sectoren met lage instroom.

Middelgrote werkgevers betalen een premie die deels sectoraal bepaald is en deels bepaald wordt door de eigen instroom in de WGA.

Grote werkgevers betalen een premie die geheel gebaseerd is op de eigen instroom in de WGA. Door het hanteren van een zogenaamde correctiefactor in de premie, worden werkgevers die instroom krijgen hard gestraft. Hierover later meer.

Re-integratie en WGA-uitkering: wie heeft de regie?

Kiest u voor de UWV-constructie, dan heeft u qua re-integratie geen enkele invloed. Het UWV is hiervoor verantwoordelijk en legt geen verantwoording af aan u als werkgever. U betaalt echter wel 10 jaar lang een hoge premie aan het UWV, vaak meer dan de uitkering die aan de werknemer verstrekt wordt.

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de re-integratie, samen met de verzekeraar. Beide hebben natuurlijk een financieel belang bij een zo goed mogelijke re-integratie, ook na de toekenning van een WGA-uitkering. Schadelastbeheersing is hier het toverwoord.

Zo houdt u grip op uw WGA-kosten

Als werkgever kunt u alleen actief invloed uitoefenen op uw WGA-kosten indien u eigenrisicodrager bent. Als u dat doorrekent over de gehele periode van 10 jaar waarin u verantwoordelijk bent, kan dat u veel geld schelen!

En de kleine werkgever dan? Die betaalt toch alleen een sectorale premie die niet verhoogd wordt indien een medewerker instroomt? Dat klopt. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat de ‘moeilijk verzekerbare’ bedrijven achterblijven bij het UWV. En er moet ook premie betaald worden voor werkgevers die failliet of om een andere reden gestopt zijn. Deze totale premie wordt overgeheveld naar alle aangesloten werkgevers. Kortom: ook voor kleine werkgevers loont het de moeite om te overwegen eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

Kies bewust en bespaar (de komende 10 jaar)

Staat u voor de keuze al dan niet eigen risicodrager te worden en de vraag welke verzekeraar voor u het beste is? Laat u adviseren door een deskundige. Een goed advies nu levert u letterlijk duizenden euro’s besparing op de komende jaren. Zeker 10 jaar lang…

Richard Teuns
Pensioenconsultant
FinancieelCollectief BV


Dit artikel delen via: