2e Spoor re-integratie en pensioen Succesvolle re-integratie kan medewerker duizenden euro’s aan pensioenopbouw kosten

2<sup>e</sup> Spoor re-integratie en pensioen

Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe baan!
Helaas bent u wel uw voorwaardelijke pensioenrechten kwijt.

… Pardon?

Wet Verbetering Poortwachter schrijft 2e spoor re-integratie voor

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft het re-integratieproces van medewerkers die voor langere tijd dreigen uit te vallen. Soms is succesvol re-integreren binnen de eigen onderneming niet mogelijk. Dan dient u samen te kijken of de medewerker aan de slag kan bij een andere onderneming. Krijgt de medewerker een baan in een andere bedrijfstak, dan gaat hij waarschijnlijk pensioen opbouwen bij een ander pensioenfonds. Het oude pensioen kan, al dan niet middels waardeoverdracht, worden meegenomen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Maar dat geldt niet automatisch voor de voorwaardelijke pensioenrechten.

Voorwaardelijke pensioenrechten vervallen bij overstap naar andere branche

Veel werknemers hebben voorwaardelijke pensioenrechten opgebouwd. Dit zijn vaak compensatierechten, ontstaan toen rond 2006 het prepensioen kwam te vervallen. Deze voorwaardelijke pensioenrechten ontvangen zij alleen indien ze tot een bepaalde datum, meestal de pensioendatum, pensioen blijven opbouwen bij het betreffende pensioenfonds. Met andere woorden: ze vervallen als je overstapt naar een branche met een ander pensioenfonds.

Stel, u bent een onderneming in de bouw. Uw medewerker bouwde zijn pensioen op bij BPF Bouw. Na zijn re-integratie gaat hij verder als conciërge op een school en gaat pensioen opbouwen bij ABP. Hoewel beide pensioenfondsen voorwaardelijke pensioenrechten kennen, is de medewerker hier zijn oude BPF Bouw voorwaardelijk pensioen volledig kwijt.

Wederkerigheid van voorwaardelijke pensioenrechten voorkomt financiële strop

Voorwaardelijke pensioenrechten bedragen vaak letterlijk duizenden euro’s pensioen per jaar. Veel van de bekende grote pensioenfondsen zoals ABP, BPF Bouw, Pensioenfonds Vervoer en Pensioenfonds Metaal en Techniek kennen voorwaardelijke pensioenrechten. Deze gelden voor grote groepen deelnemers.

Sommige pensioenfondsen kennen het systeem van wederkerigheid van voorwaardelijke pensioenrechten. In dat geval betekent een overstap van het ene naar het andere pensioenfonds geen verlies van voorwaardelijke pensioenrechten. In andere gevallen kan de overstap van het ene naar het andere pensioenfonds resulteren in een flinke financiële tegenvaller op het moment dat je wilt stoppen met werken.

Reken de financiële gevolgen voor de toekomst door

Om echt succesvol 2e spoor te gaan re-integreren is het essentieel om ook naar de consequenties voor het pensioen te kijken. Komt u er zelf niet uit? Vraag dan een specialist om samen met de medewerker, de werkgever en het re-integratiebureau naar de totale pensioensituatie te kijken. Het resultaat is een heldere kijk op de gevolgen van re-integratie voor het netto inkomen na pensionering. Zo voorkomt u dat een succesvolle re-integratie op korte termijn, op lange termijn ongewenste en onnodige financiële gevolgen heeft.

Martin Zigterman
Pensioenconsultant
FinancieelCollectief BV


Dit artikel delen via: