Mobiliteit & Uitstroom Een vitaal en flexibel personeelsbestand

Mobiliteit & Uitstroom

Mobiliteit door strategisch pensioenbeleid

Wilt u de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers verhogen? Op een verantwoorde manier flexibiliteit creëren in uw personeelsbestand? Dan is het van strategisch belang om te weten wanneer medewerkers met pensioen kúnnen en wíllen gaan. In de praktijk blijkt dat financieel inzicht de mobiliteit binnen de organisatie vergroot. Goed voor werkgevers én werknemers.

Maak een afspraak

Financieel inzicht: voorwaarde voor mobiliteit

Mobiliteit heeft allerlei positieve effecten. Op de motivatie en arbeidsproductiviteit van medewerkers, bijvoorbeeld, op ziekteverzuim en op loonkosten. In de praktijk merken wij dat mobiliteit stagneert door onvoldoende inzicht in mogelijkheden en financiën.

Medewerkers die graag vervroegd zouden uitstromen, denken vaak dat dit niet kan.

Werknemers kennen vaak de mogelijkheden voor vervroegd pensioen niet en missen inzicht in hun financiële situatie. Ook wie graag tot zijn pensioen wil doorwerken zit met vragen. Wat blijft er straks netto over? En wat zijn de consequenties als de partner of zij zelf op een dag wegvallen?

Een onafhankelijke pensioenconsultant brengt helderheid over de financiële toekomst, neemt zorgen weg en biedt toekomstperspectief. Een voorwaarde voor mobiliteit.

Wat kan FinancieelCollectief voor u doen?

Werknemers inzicht geven in de pensioenregeling en in de gevolgen bij mutaties. Hoe zit het ouderdomspensioen in elkaar? Wat zijn inkomensgevolgen bij huwelijk, samenwonen, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden?

Medewerkers informeren over WW, werkgeversregelingen, waardeoverdracht, aanpassing van de pensioenregeling, CAO en arbeidsvoorwaarden.

Oudere medewerkers de regie in handen geven van hun mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Denk daarbij aan een collectieve presentatie over de pensioenregeling, persoonlijk financieel inzicht (netto besteedbaar inkomen) en uitstroombegeleiding.

Zieke medewerkers begeleiden door persoonlijk financieel inzicht te geven en uitleg over WIA, WW en uitstroommogelijkheden.

Hoe vervroegd pensioen voor alle partijen voordelig kan zijn...

Praktijkcasus | Jan is 62 jaar en werkt als timmerman. Hij ‘moet’ nog een paar jaar, maar het werk valt hem fysiek steeds zwaarder. Jan maakt zich zorgen. Hoe lang zou hij zijn werk nog kunnen doen voordat hij uitvalt? Eigenlijk zou hij graag eerder stoppen met werken. Maar ja… dat kan niet zomaar, vanwege de financiële consequenties. Aan de andere kant: niemand zit erop te wachten dat Jan uitvalt. Jan zelf niet, en zijn werkgever ook niet. Als de werkgever financieel bijspringt, dan kan Jan toch met pensioen en bespaart de werkgever zich de hoge kosten van uitval.

Rekenvoorbeeld | Stel dat Jan €45.000 per jaar verdient. Met alle werkgeverslasten inbegrepen, geeft de werkgever jaarlijks €62.000 aan hem uit. Zou Jan eerder stoppen met werken, dan levert hij tot AOW-datum jaarlijks €7.000 in en €3.000 daarna. Als de werkgever dit bedrag 10 jaar lang aanvult, dan geeft hij €50.000 uit. Maar wat als Jan, zoals hij zelf verwacht, uitvalt? Dan moet de werkgever in ieder geval 2 jaar ziekte en aansluitend 3 jaar WIA doorbetalen. Dat betekent een kostenpost van ongeveer €200.000. Kortom: als Jan vervroegd met pensioen gaat, bespaart dit zijn werkgever maar liefst €150.000. Bovendien is Jan heel blij met deze oplossing. Nu heeft hij de tijd én de gezondheid om te genieten van zijn kleinkinderen.

Pensioenscenario’s

Op initiatief van werkgevers, schetsen wij werknemers verschillende pensioenscenario’s. We rekenen uit wat de invloed van de pensioneringsleeftijd is op het netto gezinsinkomen en het totale besteedbare inkomen. Daarbij houden wij rekening met hypotheek, huur, AOW, het pensioeninkomen van de partner en andere componenten van de financiële huishouding. Dat geeft financieel overzicht én inzicht.

Financieel inzicht

Medewerkers die hun pensioenscenario’s kennen, doorzien wat de impact van stoppen met werken is op hun financiële vooruitzichten. Dat geeft rust in de bovenkamer, zet werknemers in hun kracht en opent perspectieven. Goed geïnformeerd, kan de werknemer zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en de juiste beslissingen voor de toekomst nemen.

Mobiliteit

In de praktijk blijkt dat financieel inzicht de mobiliteit binnen de organisatie vergroot. Werknemers boven de 60 jaar kiezen vaker voor vervroegde pensionering of (waar dat een optie is) deeltijdpensioen. Is het besteedbare pensioeninkomen te laag maar is uitstroom gewenst of wenselijk, dan kan de werkgever kiezen voor aanvulling van WW en opvolgend pensioen.

Wij praten graag met u door over de kansen voor mobiliteit binnen uw bedrijf.